Presentació

La Mancomunitat de Cerdanyola-Ripollet-Montcada és una entitat pública supramunicipal formada pels ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac, per tal de desenvolupar projectes d’interés comú per als tres municipis i l’execució de diferents finalitats de competència municipal.

La constitució de la Mancomunitat va ser el 2 de febrer de 1956, per decret de Ministeri de Governació, i estava formada pels ajuntaments de Cerdanyola del Vallès i de Ripollet. Els Estatuts fundacionals establien com a funcions, a més de dur a terme serveis d’interès comú, contribuir al sosteniment de la caserna de la Guàrdia Civil i de l’Assemblea de la Creu Roja.

El 4 d’octubre de 2000 s’hi va incorporar a la Mancomunitat l’Ajuntament de Montcada i Reixac, passant a tenir la denominació actual Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola del Vallès - Ripollet - Montcada i Reixac.

La última modificació dels Estatuts, va ser aprovada definitivament en sessió ordinària de la Comissió Gestora de data 9 d’octubre de 2014, i pels ajuntaments que formen la Mancomunitat en sessions plenàries de 28 de gener de 2015, per part de l’ajuntament de Montcada i Reixac, i de 29 de gener de 2015, per part dels ajuntaments de Cerdanyola del Vallès i Ripollet.

Darrera actualització: 04.02.2021 | 10:32
Darrera actualització: 04.02.2021 | 10:32