Sessió ordinària Comissió gestora de la Mancomunitat

Dimarts, 23 d'abril de 2019 a les 00:00

A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Ripollet del 3 d’abril de 2019 a les 12 hores i 47 minuts del matí, es reuneix en sessió ordinària, la Comissió Gestora de la Mancomunitat. Va comptar amb la presència dels alcaldes i alcaldessa, i diferents regidors dels tres municipis que conformen la Mancomunitat.

Entre d’altres acords, es va donar compte de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2018. El resultat pressupostari de l’exercici presenta un superàvit de liquidació per import de 50.703,34.-€ i els romanents de crèdit a final d’exercici es xifren en 51.967,79.- €. En quant l’avaluació de les regles fiscals de la liquidació del pressupost 2018, dona el següent resultat:

  • Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, presentant una capacitat de finançament de 46.611’10.-€
  • Compliment de l’objectiu regla de despesa no supera el màxim establert
  • Compliment de l’objectiu d’estabilitat financera, no supera el límit d’endeutament, ja que no té cap operació de crèdit, i tampoc supera el PMP de 30 dies.

Es dona compte dels períodes mitjans de pagament corresponents al 3r i 4t trimestre de 2018, que són de 3,83 i 6'18 dies, respectivament.

Així mateix, s’ha donat compte de l'adhesió de la Mancomunitat al sistema d'adquisició centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), i del Consorci Català de Desenvolupament Local. El President informa que s’ha formalitzat aquesta adhesió per tenir accés als serveis que ofereix la central de compres de l’ACM i poder beneficiar-nos de bones condicions i preus, gràcies a l’adquisició conjunta i agregada. A l'adquirir productes o serveis a través seu, ens assegurem que complim amb la nova Llei de Contractes del Sector Públic, aconseguint la màxima seguretat jurídica,un estalvi de procediments i econòmic. En el cas del manteniment dels ascensors, arriba a un 40% d’estalvi respecte a l’empresa anterior. L’ACM busca afavorir l’economia local en els diferents acords marc licitats, a través de lots adaptats al territori i amb accés a les empreses arrelades a la zona.

Finalment, s’ha aprovat realitzar el canvi rotatiu de la Presidència amb efectes el 8 d'abril de 2019. Aquest canvi de la Presidència, regulat als Estatuts de la Mancomunitat, implica que a partir del 8 d'abril, l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès agafi el relleu al de Ripollet fins al proper canvi rotatiu.

Darrera actualització: 23.04.2019 | 14:28