Actes de la comissió gestora

La Comissió Gestora

És l’òrgan superior de govern de la Mancomunitat, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients pel bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats. Està integrada pels alcaldes/esses dels municipis mancomunats com a vocals nats, i tres regidors/es de cada Ajuntament, designats pel mateix i per majoria simple.

 

Darrera actualització: 12.07.2017 | 13:20
Darrera actualització: 12.07.2017 | 13:20